Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Ana Pajvančić Cizelj

Kategorija časopisa : M23

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Predgovor

Predrag Cvetičanin Jelena Pešić , pp: 489-493


Efekat međugeneracijske pokretljivosti na institucionalni i ekonomski učinak

Miloš Bešić, pp: 495-516


Spoljna politička efikasnost i populistički stavovi: razumevanje potražnje za populizmom u Severnoj Makedoniji

Jovan Bliznakovski Misha Popovikj Vlora Reçica , pp: 517-540


Životne strategije u Hrvatskoj tijekom i poslije ekonomske krize: od preživljavanja do napredovanja

Augustin Derado, pp: 541-562


Privatizacija i društveni konflikti u sferi rada u (post-)socijalističkoj Bosni i Hercegovini

Anđela Pepić, pp: 563-579


Religijska polarizacija kod mladih u Jugoistočnoj Evropi: uloga sekularizacije i prevlađujuć e konfesionalne pripadnosti

Miran Lavrič Andrej Naterer, pp: 580-596


Komparativna analiza religioznosti u Hrvatskoj i Srbiji

Danijela Gavrilović, pp: 597-609


Odnos između postignuća i društvenog položaja učenika u Zapadnoj Evropi i post-jugoslovenskim državama

Dragana Gundogan Mladen Radulović, pp: 610-624


Prikazi

O rodu i pravu

Ivana Spasić, pp: 625-628


Filip Balunović. Beda ljudskih prava: desnica, pandemija i nauka kao novo polje političke borbe. Beograd: Fakultet za medije i komunikacije. 2023.

Nevena Mijatović , pp: 629-633


Razno

Izveštaj sa godišnje sednice skupštine Sociološkog naučnog društva Srbije

Ivana Spasić, pp: 635-636