Predaja tekstova redakcijis

Naslovna strana

Format i obim rukopisa

Navođenje stranih imena

Apstrakt i ključne reči

Navođenje stranih imena

Apstrakt i ključne reči

Navođenje naslova i podnaslova

Primeri :

Prikaz knjige

Zahvalnice i druge napomene

Napomene (fusnote)

Oblikovanje tabela i grafikona

Navođenje literature u tekstu

Navođenje spiska bibliografskih jedinica na kraju teksta