Vol 59, 2017 - broj 1

Članci

Naučno-istorijski aspekti korišćenja analize diskursa u društvenim istraživanjima

Ivica Mladenović, pp: 5-23


Svinjoliki gospodari svemira: da li je pohlepa kriva za finansijsku krizu?

Predrag Krstić, pp: 24-42


Neoliberalna deregulacija kao biopolitička paradigma savremenog kapitalističkog društva

Sonja Kuzmančev-Stanojević, pp: 43-61


Profil socijalnih preduzetnika u Srbiji: motivacija i socio-demografske karakteristike

Gorana Krstić, Ana Aleksić Mirić, Jelena Žarković Rakić, pp: 62-80


Procena političke kulture pripadnika stranaka u gradovima AP Vojvodine

Ana Nešić, Žolt Lazar, pp: 81-101


Biološka reprodukcija porodičnih gazdinstava: iz perspektive ruralnog rodnog režima

Jovana Čikić, pp: 102-123


Prikazi

Simon Susen, The 'Postmodern Turn' in the Social Sciences, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015. p. 510.

Ana Birešev, pp: 125-130


Smiljka Tomanović, Dragan Stanojević, Milana Ljubičić, Postajanje roditeljem u Srbiji, Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2016, 216 str.

Suzana ignjatović, pp: 131-134