Vol 61, 2019 - broj 5

Članci

Dijaspora i savremeni svet - potreba za promenom pristupa proučavanja

Milica Vesković Anđelković, pp: 655-675


Još jedno čitanje klasičnih koncepata: reaktuelizacija Zimelovog Stranca i Neprijatelja na primeru savremenih migracija sa Bliskog Istoka

Nataša Jovanović Ajzenhamer , pp: 676-696


Dekonstrukcija 'znanstveno utemeljenih nepravdi': o poslijeratnim traumatiziranim populacijama 'kvaritelja' u Hrvatskoj

Sandra Cvikić, pp: 697-717


Kurikulum i tržište rada: uporedna analiza kurikularnih ishoda studijskog programa sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i traženih kompetencija na tržištu rada

Isidora Jarić, Miloš Đerić, pp: 718-741


Mogućnosti unapređenja nastave sociologije: Analiza povezanosti okvira kvalifikacija na sekundarnom i tercijarnom nivou obrazovanja u Srbiji

Jelena Ćeriman, Violeta Bogdanović Šutković , pp: 742-757


Uspešno društvo i primenjena sociologija

Silvano Bolčić, pp: 758-778


Značaj socioloških istraživanja sprovedenih u Srbiji za razvoj sistemske porodične teorije i terapije

Milana Ljubičić, Slađana Dragišić Labaš, pp: 779-791


Razno

Reč urednice

Mina Petrović, pp: 653-653