Vol 66, 2024 - broj 1

Članci

Istorijski narativi i etnički identitet: srednjoškolci o NATO bombardovanju SRJ 1999. godine

Miloš Jevtić, Petar Lukić, Biljana Stanković, pp: 5-27


Model uticaja kulturnog kapitala i obrazovnog habitusa na PISA kompetencije učenika: primer Srbije i Hrvatske

Snežana Štrangarić, Vesna Rodić Lukić, pp: 28-44


Likvidna metodologija: metafora kao metoda

Maroje Višić , pp: 45-63


Politička (zlo)upotreba interneta: Fejsbuk u rukama ekstremne desnice

Ivona Živković, Dalibor Petrović, pp: 64-86


Digitalni razvoj organizacije i očekivane digitalne kompetencije menadžera na različitim pozicijama: perspektiva menadžera ljudskih resursa

Ivana Kovačević, Jelena Anđelković Labrović, pp: 87-105


Mladi i sindikati u Hrvatskoj: pregled i analiza nekih teorijskih i empirijskih uvida

Ranka Jeknić , pp: 106-125


Kriza pluralizma u kontekstu slabljenja univerzalnog prava

Senad Ganić , pp: 126-146


Prikazi

Uloga društvenih nauka u osmišljavanju drugačijeg sveta Haud Gueguen, Laurent Jeanpierre, La perspective du possible, Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire, La Découverte, Paris, 2022

Ivica Mladenović , pp: 147-152


Razno

Spisak recenzenata časopisa Sociologija za 2023. godinu

Dalibor Petrović, pp: 153-155