Opšte informacije

Časopis “Sociologija” je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja, Filozofskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu.

Časopis izlazi tromesečno od 1959. godine.

Uredništvo prima samo neobjavljene radove na srpskom ili nekom od svetskih jezika (poželjno na engleskom).

Članci koji se objavljuju u “Sociologiji” prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija.

Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa.

Redakcija

Dalibor Petrović, glavni i odgovorni urednik, Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet

Ana Birešev, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,

Danilo Vuković, Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet,

Dragan Stanojević, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,

Gorana Đorić, Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet,

Jelisaveta Petrović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,

Jelena Pesić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,

Miloš Bešić, Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka,

Milana Ljubičić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,

Pavle Milenković, Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet,

Srđan Prodanović, Institut za filozofiju i društvenu teoriju,

Vera Backović, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet,

Željka Manić, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet

Izdavački savet

Alekasnder Baucal, Univerzitet u Beogradu, Srbija,

Angelo Salento, Universita del Salento, Lecce, Italy,

Dragana Zaharijevski, Univerzitet u Nišu, Srbija,

Dušan Marinković, Univerzitet u Novom Sadu, Srbija,

Dušan Spasojević, Univerzitet u Beogradu, Srbija,

Gyorgy Lengyel, Corvinus University, Budapest, Hungary,

Maurice Blanc, University Marc Bloch, Strasbourg, France,

Milena Dragićević Šešić, Univerzitet umetnosti u Beogradu, Srbija,

Nina Caspersen, University of York, UK,

Smiljana Anotnijević, Illinois Institute of Technology, Chicago, USA,

Stef Jansen, University of Manchester, UK,

Todor Kuljić, profesor univerziteta u penziji, Srbija,

Xavier Bougarel, École des hautes études en sciences sociales, Paris, France,

Dizajn

Igor Babović

Korektori

Dalibor Petrović

Selena Radović

Štampa

Čigoja štampa, Studentski trg 13, Beograd

Štampa se u 200 primeraka.

Godišnja pretplata za 2020. godinu 4000 dinara za pravna, a 2000 dinara za fizička lica.

Cena primerka 500 dinara. Narudžbine slati na adresu: Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore, 11000 Beograd, Čika-Ljubina 18-20 (za “Sociologiju”) ili e-mail: socjour@f.bg.ac.rs.

Broj žiro računa: 160-181636-17