Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Broj 1/2019

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Sociološko polje, fraktalne distinkcije i moral: o povoju analitičke sociologije

Stefan Janković, pp: 5-31


Korporativna društvena odgovornost u islamskom bankarstvu: teorija i praksa

Lekpek Ahmedin, pp: 32-54


Jugoslavenska svakidašnjica: život s onu stranu carstva nužnosti

Maroje Višić, pp: 55-74


Rodne razlike pri izboru studija maturanata mađarske, slovačke i rumunske nacionalne manjine u Srbiji

Karolina Lendák - Kabók, Stanislava Popov, pp: 75-86


Nacionalizam kao strukturalna prepreka u demokratizaciji bosanskohercegovačkog društva

Aleksandar Janković, pp: 87-112


Etnoreligijska dihotomizacija u srpskoj epskoj poeziji

Nemanja Kostić, pp: 113-132


Volontiranje i pomaganje u Srbiji: osnovne odlike

Bojana Radovanović, pp: 133-152


Prikazi

Klike, R., D. Avramov (2018) Evoluciona nauka i etika u trećem milenijumu. Izazovi i izbori za ljudski rod

Mirjana Bobić, pp: 153-156


Ideološki obračun sa pojmovima

Đokica Jovanović, pp: 157-159