Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M24

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Percepcija pravednosti raspodele prihoda u Srbiji: uporedna perspektiva

Anđelka Mirkov, Željka Manić, pp: 203-219


Povratak Isterlinovom paradoksu: Da li povećanja prihoda donose više nivoe zadovoljstva prihodima?

Vladimir Mentus, Marko Vladisavljević, pp: 220-235


Zbog čega su institucionalna nepravda i manjak pravičnosti sveprisutni u Srbiji? Pragmatička procena pluralnih poredaka vrednosti

Stefan Janković, Milena Toković, pp: 236-261


Stambene i porodične putanje mladih odraslih u pet zemalja Švedskoj, Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Italiji i Srbiji: Analiza sekvenci podataka Evropskog društvenog istraživanja

Dragan Stanojević, Aleksandar Tomašević, pp: 262-288


Rodne razlike u percepciji doba zrelosti za muškarce i žene: Starosne norme za životne događaje u domenu reprodukcije između društvenog konteksta i evolucionih korena

Bojan Todosijević, Suzana Ignjatović , pp: 289-313


Religioznost u Srbiji i drugim religijski homogenim evropskim društvima: komparativna perspektiva

Mirko Blagojević, Nataša Jovanović Ajzenhamer, pp: 314-335


Institucionalno poverenje, politička participacija i korupcija: evropska komparativna perspektiva

Jovana Zafirović, Branka Matijević, Božidar Filipović, pp: 336-354


Otklon od politike i dezangažman u Srbiji

Jelena Pešić, Ana Birešev, Tamara Petrović Trifunović, pp: 355-380


Etička potrošnja u Srbiji: analiza rasprostranjenosti i specifičnosti

Vera Backović, Irena Petrović , pp: 381-399


Mogućnost vaninstitucionalne političke participacije unutar neresponsivnog sistema Srbije: uticaj (ne)poverenja i interne političke efikasnosti

Irena Fiket, Gazela Pudar Draško, pp: 400-418


Merenje poverenja u Evropskom istraživanju vrednosti i Evropskom društvenom istraživanju

Miloš Bešić, pp: 419-439


Prikazi

Siniša Malešević, Grounded nationalisms: A sociological analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

Siniša Lazić, pp: 440-445


Vladimir Petrović (2019). Etničko čišćenje. Geneza koncepta. Beograd: Insitut za savremenu istoriju: Arhipelag, 227 str.

Sandra Radenović, pp: 446-447


Todorović, D. (ur.). (2019). BITI SOCIOLOG: Spomenica Dragoljuba B. Đorđevića. Novi Sad: Prometej; Niš: Mašinski fakultet, 184 str.

Vesna S. Trifunović, pp: 448-450


Razno

Foreword

Dragan Stanojević, Jelena Pešić, Jelisaveta Petrović, Vera Backović, pp: 201-202