Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : M24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Dijaspora i savremeni svet - potreba za promenom pristupa proučavanja

Milica Vesković Anđelković, pp: 655-675


Još jedno čitanje klasičnih koncepata: reaktuelizacija Zimelovog Stranca i Neprijatelja na primeru savremenih migracija sa Bliskog Istoka

Nataša Jovanović Ajzenhamer , pp: 676-696


Dekonstrukcija 'znanstveno utemeljenih nepravdi': o poslijeratnim traumatiziranim populacijama 'kvaritelja' u Hrvatskoj

Sandra Cvikić, pp: 697-717


Kurikulum i tržište rada: uporedna analiza kurikularnih ishoda studijskog programa sociologije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i traženih kompetencija na tržištu rada

Isidora Jarić, Miloš Đerić, pp: 718-741


Mogućnosti unapređenja nastave sociologije: Analiza povezanosti okvira kvalifikacija na sekundarnom i tercijarnom nivou obrazovanja u Srbiji

Jelena Ćeriman, Violeta Bogdanović Šutković , pp: 742-757


Uspešno društvo i primenjena sociologija

Silvano Bolčić, pp: 758-778


Značaj socioloških istraživanja sprovedenih u Srbiji za razvoj sistemske porodične teorije i terapije

Milana Ljubičić, Slađana Dragišić Labaš, pp: 779-791


Razno

Reč urednice

Mina Petrović, pp: 653-653