Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Broj 2/2018


Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Jutro posle: Nuit Debout - debate, praksa i teorija

Ana Birešev, pp: 393-409


'Unutrašnji kolonijalizam' - prilog istoriji koncepta

Milan Subotić, pp: 410-432


Sociologija protiv socijalizma u radu Emila Durkhajma

Ivica Mladenović, pp: 433-457


Veliki projekat Kamelot: implikacije i reperkusije jedne kontroverze u društvenim naukama

Marko Bala, pp: 458-480


Ispitivanje struktura dimenzija tradicionalnih/sekularno-racionalnih vrednosti i vrednosti preživljavanja/samoekspresije u modelu Ronalda Inglharta: slučaj Srbije

Nina Pavlović, pp: 481-496


Deca i mladi sa antisocijalnom sklonošću: teorijski modeli za identifikaciju i društveni značaj prevencije antisocijalnog ponašanja

Danka M. Radulović, Zoran Ilić, pp: 497-517


Operacionalizacija koncepta 'pametnog' grada na primeru Srbije

Marija Vasilić, pp: 518-537


Prikazi

Đokica Jovanović, Prilagođavanje, Beograd, Dan Graf, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta, Niš, Sven, 2017, str. 716

Dražen Pavlica, pp: 539-542


Pravna antropologija Bronislava Malinovskog

Žolt Lazar, pp: 543-545


Razno

In memoriam: sociolog i akademik Veljko Rus nas je obogatio i zadužio

Zdravko Mlinar, pp: 547-552