Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Broj 4/2018

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Geoepistemologija "opasne individue": prostori zatvaranjâ kao dispozitivi

Dušan Marinković, Dušan Ristić, pp: 730-749


Kontroverze kazne zatvora i ustanova za njeno izvršenje

Ignjatović Đorđe, pp: 750-768


Medijske konstrukcije zatvora

Aleksandar Jugović, Dragica Bogetić , pp: 769-787


Suicidno ponašanje u zatvoru

Slađana Dragišić Labaš , pp: 788-798


Korak ka stvaranju zajednice. Uloga zatvorskih vaspitača u prevenciji samopovređivanja i suicida osuđenih lica

Bojana Dimitrijević, pp: 799-817


Raditi u prihvatilištu za beskućnike: istraživanje samopercepcije zaposlenih

Milana Ljubičić , pp: 818-836


Kamp iznutra: životne priče izbeglica sa balkanske rute

Ana Pajvančić-Cizelj , pp: 837-855


Položaj osoba sa mentalnim smetnjama lišenih slobode

Miloš Janković, pp: 856-879


Prikazi

Crvena duga Avgust Lešnik, Rdeča Mavrica - delavska socialistična gibanja na razpotjih: 1848-1918-1948., Filozofska fakulteta, Ljubljana 2018. str. 544.7

Todor Kuljić, pp: 905-906


Razno

Reč glavnog i odgovornog urednika

Slobodan Cvejić , pp: 725-726


Predgovor tematskom broju

Milana Ljubičić , pp: 727-728


Obaveštenje

Marina Blagojević, pp: 729-729


Bibliografija radova prof. Silvana Bolčića od 1963. do 2016. godine

Dragica Krsmanović, Dragana Radisavljević Ćiparizović, pp: 880-904