Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Broj 3/2018

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

'Veliki podaci' - veliki izazov za sociologiju?

Jelisaveta Petrović, pp: 557-582


Pregled glavnih mikrosocioloških doprinosa u polju Sociologije komunikacije

Sharlamanov Kire, Tomičić Ana, pp: 583-594


'Dobra komedija' i granice humora

Helena Popović, pp: 595-613


Poželjne forme tržišne ekonomije među društvenim klasama u Srbiji - Analiza podataka WVS 1996-2005 i EVS 2008

Gorana Đorić , pp: 614-634


Organizaciona kultura u procesu tranzicije u Srbiji: uporedna analiza državne uprave i privredne organizacije

Branka Drašković, Nataša Krstić, Ana Trbović, pp: 635-652


Kultura i reforme javne uprave u postsocijalističkoj transformaciji: slučaj Srbije

Dušan Mojić, Jelena Jovančević, Saša Jovančević , pp: 653-669


Značaj sociologije sporta u obrazovanju budućih nastavnika fizičkog vaspitanja i trenera

Sandra Radenović, Branka Savović, pp: 670-690


Kritička analiza političkog sistema u jugoslavenskom socijalizmu: teorijski doprinosi Jovana Mirića

Dejan Jović, pp: 691-710


Prikazi

Slepe ulice socijalne politike u Srbiji, Danilo Vuković, Preoblikovanje neoliberalizma: socijalna politika u Srbiji: sociološko-pravna analiza. Novi Sad: Mediterran Publishing, 2017, 376 strana.

Andrej Cvetić, pp: 711-716


Dragana Radisavljević Ćiparizović, Hodočašća u XXI veku: studije slučaja tri svetilišta u Srbiji, Beograd, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, 2016, str. 377

Dražen Pavlica, pp: 717-720