Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M23

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Opšte dobro, javni interes i zajedničko: konceptualna razgraničenja u istorijskoj perspektivi i savremene dileme

Bojana Radovanović Srđan Prodanović, pp: 337-355


Da li su mladi sami zajedno: iskustva na internetu i vezanost za oflajn i onlajn prijatelje?

Dobrinka Kuzmanović Oliver Tošković, pp: 356-378


Neoliberalizacija osnovnog i srednjeg obrazovanja u Srbiji u periodu od 2012. do 2022. godine

Miloš Janković , pp: 379-399


Uloga debate u kognitivnom razvoju i razvoju građanske svesti mladih: kvalitativna analiza

Nikola Baketa Marko Kovačić Mirta Mornar, pp: 400-417


Sport u doba pandemije: medijska recepcija turnira Adria Tour Novaka Đokovića

Ana Petrov, pp: 418-434


Zabrinutost korisnika društvenih mreža zbog algoritamske personalizacije vesti

Danka Ninković Slavnić Snježana Milivojević, pp: 435-457


Tipovi stresa, njihov međusobni odnos i uticaj na ljudski kapital u industriji igara na sreću

Jelena Marković Jelena Jović, pp: 458-477


Prikazi

Malešević, Siniša (2022). Why Humans Fight: The Social Dynamics of Close-Range Violence. Cambridge: Cambridge University Press

Kristina Pejković, pp: 478-479


Politički grafiti: specifična ulična veza politike i estetike, Mitja Velikonja, Politički grafiti: primeri iz postsocijalističkih država Balkana i Centralne Evrope, prevod Slobodanka Glišić, Beograd, Biblioteka XX vek, 2020

Stefan Vilotić, pp: 480-483