Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M24

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Prevazilaženje metodološkog dogmatizma u društvenim istraživanjima: triangulacija, multimetod i kombinovani metodi

Vladan Vidicki Snežana Stojšin, pp: 5-25


Analiza višestrukih podudaranja kao oruđe u sociološkim istraživanjima

Ivica Mladenović, pp: 26-49


Asertivnost, samopoštovanje i uticaj roditelja (očeva) kao faktori rizičnog ponašanja srednjoškolaca: slučaj Crne Gore

Uglješa Janković, pp: 50-71


Politički klijentelizam u medijima u Srbiji: slučaj agencije Tanjug

Smiljana Milinkov Dinko Gruhonjić, pp: 72-95


Lavirinti neoliberalizma: kratak osvrt na istorijat pojma i raznolikost koncepata

Sonja Kuzmančev-Stanojević, pp: 96-117


Uticaj međugrupnih emocija na pomirenje

Miloš Jevtić, pp: 118-142


Stavovi profesorki manjinske i većinske nacionalnosti o ženama u STEM oblastima u Srbiji

Karolina Lendak-Kabok, pp: 143-165


Prikazi

Engels - druga violina ili ravnopravni utemeljivač marksizma

Danilo Pupavac, pp: 171-175


Jedna osobena saznajna inovacija u razumevanju sociološkog pristupa društvu

Božo Milošević, pp: 176-185


Apsolutna metodologija naučno-istraživačkog procesa

Lenka Tanasković, pp: 186-189


Razno

Više od druge violine povodom dvestogodišnjeg rođendana Fridriha Engelsa

Jirgen Koka, pp: 167-170


Spisak recenzenata časopisa Sociologija za 2020. godinu.

Časopis Sociologija , pp: 191-193