Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M24

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

COVID19, mobilnost i samoizolacija. Iskustva građana Srbije tokom krize izazvane korona virusom

Jelena Pešić , pp: 467-485


COVID19 i genealogije biopolitike: pandemijska istorija sadašnjosti

Dušan Marinković Sara Major, pp: 486-502


Da li je moguće da su ljudi tako neodgovorni?: Uokvirivanje pandemije

Jelena Kleut Norbert Šinković, pp: 503-523


COVID19 i svakodnevni život: Kontekstualizacija pandemije

Dušan Ristić Ana Pajvančić-Cizelj Jovana Čikić, pp: 524-548


Da li transnacionalni migranti srednje klase doživljavaju Beograd kao atraktivan i udoban grad

Mina Petrović, pp: 549-568


Urbani identitet Beograda: Savršeni haos, nesavršena ravnoteža

Ivana Spasić Vera Backović, pp: 569-589


Globalno lokalna razmena znanja i stvaranje translokalnih prostora u gradu: studija slučaja Beograda

Jelisaveta Petrović Milena Toković, pp: 590-611


Prikazi

Sociološka saga o peraču šoferšajbni na urbanom raskršću Dragoljub B. Đorđević, Dragan Todorović, Toma Semafordžija. Sociološki portret perača šoferšajbni

Ljubiša R. Mitrović, pp: 612-616


Niška romska muzika na početku novog milenijuma Danijela Zdravić Mihailović, Muzička praksa Roma u Nišu na početku 21. veka

Dragan Todorović, pp: 617-619


Društvena anomalija: prikaz knjige Svetlane Tomić, Slavne i ignorisane. Ka kritičkoj kulturi pamćenja

Gordana Đerić, pp: 620-623


Razno

Izveštaj sa redovne sednice Sociološkog naučnog društva Srbije

Smiljka Tomanović, pp: 624-624