Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Ana Pajvančić Cizelj

Kategorija časopisa : M23

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Istorijski narativi i etnički identitet: srednjoškolci o NATO bombardovanju SRJ 1999. godine

Miloš Jevtić, Petar Lukić, Biljana Stanković, pp: 5-27


Model uticaja kulturnog kapitala i obrazovnog habitusa na PISA kompetencije učenika: primer Srbije i Hrvatske

Snežana Štrangarić, Vesna Rodić Lukić, pp: 28-44


Likvidna metodologija: metafora kao metoda

Maroje Višić , pp: 45-63


Politička (zlo)upotreba interneta: Fejsbuk u rukama ekstremne desnice

Ivona Živković, Dalibor Petrović, pp: 64-86


Digitalni razvoj organizacije i očekivane digitalne kompetencije menadžera na različitim pozicijama: perspektiva menadžera ljudskih resursa

Ivana Kovačević, Jelena Anđelković Labrović, pp: 87-105


Mladi i sindikati u Hrvatskoj: pregled i analiza nekih teorijskih i empirijskih uvida

Ranka Jeknić , pp: 106-125


Kriza pluralizma u kontekstu slabljenja univerzalnog prava

Senad Ganić , pp: 126-146


Prikazi

Uloga društvenih nauka u osmišljavanju drugačijeg sveta Haud Gueguen, Laurent Jeanpierre, La perspective du possible, Comment penser ce qui peut nous arriver, et ce que nous pouvons faire, La Découverte, Paris, 2022

Ivica Mladenović , pp: 147-152


Razno

Spisak recenzenata časopisa Sociologija za 2023. godinu

Dalibor Petrović, pp: 153-155