Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Protest protiv diktature i konstrukcija kolektivnog identiteta

Ana Birešev, pp: 389-404


Konektivna akcija kao novi obrazac protestnog aktivizma

Jelisaveta Petrović, Dalibor Petrović, pp: 405-426


Društveni pokret u nastajanju: vrednosne orijentacije učesnika protesta Protiv diktature

Vera Backović, Irena Petrović, pp: 427-451


Politička participacija učesnika protesta protiv diktature

Jelena Pešić, pp: 452-475


Artikulacija otpora u diskursu o protestima 1996/97. u Srbiji: politička borba vođena jezikom kulture i simboličke geografije

Tamara Petrović Trifunović, pp: 476-496


Transnacionalni društveni pokreti u eri Interneta: slučaj "Avaaz"

Mladen Stojadinović, pp: 497-517


Medijsko predstavljanje sukoba u demokratizaciji u Egiptu, Keniji, Srbiji i Južnoj Africi

Nebojša Vladisavljević, Katrin Voltmer, pp: 518-537


Razno

O radu dr Aleksandre Đurić "Skripta sociologija u biznisu" kao plagijatu knjige "Svet rada u transformaciji" (Bolčić, Silvano, 2003, Beograd: Plato)

Silvano Bolčić, pp: 538-546