Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M23

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Kritika pojma prirode u pristupu Donne Haraway

Nada M. Sekulić, pp: 323-339


Homoseksualnost, kvir i marksizam: pregled istorije i pogled iz (post)jugoslovenske perspektive

Nađa Bobičić, pp: 340-358


Dekolonizovanje trećeg roda u savremenoj Indoneziji

Nebojša Đorđević, pp: 359-377


Istopolne porodice u Srbiji u vreme epidemije kovid-19

Marija Radoman, pp: 378-400


Iskustva medicinske tranzicije transrodnih osoba u Srbiji: Od afirmacije identiteta do institucionalnog nasilja

Jelena Vidić, Biljana Stanković,Tamara Džamonja Ignjatović, pp: 401-427


Homoseksualnost i Srpska pravoslavna crkva: transformacije odnosa u poslednjih 20 godina

Miloš Jovanović, pp: 428-453


Politička upotreba homofobije navijačkih plemena prilikom Parada ponosa

Jovo Bakić, pp: 454-472


Uticaj štampanih i onlajn medija na širenje transfobije u Srbiji

Aleksa Milanović, pp: 473-493


Prikazi

Adriana Zaharijević, Život tela: Politička filozofija Džudit Batler, Novi Sad, Akademska knjiga, 2020

Nada M. Sekulić, pp: 495-498


Razno

Uvodna reč

Nada M. Sekulić, Marija Radoman, pp: 319-321