Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Filozofski fakultet - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Slobodan Cvejić

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : PK24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Potencijal zdravorazumske kritike u Gofmanovoj sociologiji okvira

Srđan Prodanović, pp: 139-155


O primeni filozofije nauke i epistemologije Gastona Bašlara na problem razumevanja u istoriji sociologije

Dejan Petrović, pp: 156-172


Poslodavci i sistem tehničkog obrazovanja: iznalaženje mogućnosti za optimalnu saradnju

Anatoly Merenkov, Olga Artem, pp: 173-188


Studenti medicine, korisnici državnih stipendija Republike Srbije, i njihovo školovanje u 21. veku: mogućnost poboljšavanja

Nena A. Vasojević, Mirko Filipović, pp: 189-205


O identitetu u socijalnom konstrukcionizmu

Đorđe Milivojević, pp: 206-221


''Sociolog kao voajer'': Genealoška problematizacija i kritička interpretacija dominantnog diskursa sociologije seksualnosti

Branislav Filipović, pp: 222-244


Prikazi

Sreten Vujović (prir.), Zbornik Sociologija ruralnog razvoja.

Ksenija Petovar, pp: 245-247