Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M23

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Evropeizacija odozdo na polu-periferiji: pokret protiv izgradnje mini hidroelektrana u Srbiji

Jelena Pešić Jelisaveta Vukelić, pp: 5-27


Dirkemov ambivalentni odnos prema psihologiji kao aspekt utemeljenja sociologije

Suzana Ignjatović, pp: 28-49


Intelektualac kao sociološka kategorija: prilog promišljanju novog teorijskog pristupa

Ivica Mladenović, pp: 50-69


Vizuelno uokvirivanje migranata i izbeglica u medijima u Srbiji od 2015. do 2020. godine

Aleksandra Krstić, pp: 70-93


Kolektivni rad sećanja: poreklo, teorijska razmatranja i praksa

Ana Đorđević, pp: 94-116


Medijska pismenost za ljude trećeg doba: uloga bibloteka

Miroljub Radojković, pp: 117-124


Prikazi

Manifest bez manifestacije Todor Kuljić, Manifest sećanja levice: kontrasećanje potlačenih i zaboravljenih Clio, Beograd, 2021

Đokica Jovanović, pp: 125-128


Antibirokratska revolucija Nebojša Vladisavljević (2020). Antibirokratska revolucija. Beograd: Arhipelag

Jovo Bakić, pp: 129-134


Prikaz knjige Sociology of the partnership world in the manuscript of Simon Kotin-Marx Sociologie du monde associatif, Simon Cottin-Marx, La Découverte, 2019, 128 pages

Andon Damovski, pp: 135-139


Razno

Spisak recenzenata časopisa Sociologija za 2021. godinu.

Dalibor Petrović, pp: 141-143