Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis izlazi od 1959. godine. Izdavači su Sociološko naučno društvo Srbije i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Članci koji se objavljuju u Sociologiji prolaze kroz uobičajenu akademsku proceduru anonimnih recenzija. Pored toga, časopis objavljuje i prikaze knjiga, osvrte i komentare od stručnog i naučnog interesa. Sociologija je indeksirana u bazama Scopus (Elsevier), ESCI (Clarivate), SCImago, DOAJ, CEEOL, Google Scholar i DOI Serbia.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : M23

BIČ impakt faktor 5 : M

CrossRef/DOI : doiSerbia

UDK : 316

Poslednji broj

Članci

Radne karijere bugarskih migranata u Evropskoj Uniji

Siyka Kovacheva Darena Hristozova, pp: 603-623


Prijem dela Karla Krausa među srpskim intelektualcima

Jovo Bakić, pp: 624-684


Zašto nosimo maske? Legitimitet, poverenje i poštovanje normi u uslovima pandemije

Danilo Vuković, pp: 649-668


Migracije u nacionalnom kontekstu: mapiranje istraživačkih izazova

Dejan Pavlović, Natalija Perišić, Danica Šantić, pp: 669-687


Okrivljavanje žrtava seksualnog nasilja u kontekstu internalizovanog seksizma i ženske unutarrodne hostilnosti

Biljana Simeunović Patić, pp: 688-707


Dominantni teorijski pristupi u proučavanju intergeneracijskih odnosa u porodici

Milica Vlajić, pp: 708-727


Prikazi

Levica i revolucija nekad i sad. Prikaz knjige Srećko Pulig (ur.), Ljevica nakon opovrgnute revolucije. Jesenski i Turk, Zagreb 2020, str. 279.

Zorica Đergović-Joksimović , pp: 728-731


O demokratiji u Srbiji, Nebojša Vladisavljević: Uspon i pad demokratije posle petog oktobra, Beograd, Arhipelag, 2019, str. 362.

Jovica Pavlović, pp: 732-735


Odlike kulturnih interesovanјa i navika građana Srbije. Slobodan Мrđa, Мarijana Мilankov, Кulturna participacija građana Srbije, Beograd, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2020, str. 225

Jelena Petković, pp: 736-739


Razno

Izveštaj sa redovne sednice Sociološkog naučnog društva Srbije

Smiljka Tomanović, pp: 741-742