Časopis Sociologija

Časopis Sociologija je naučni časopis koji objavljuje teorijske, empirijske i metodološke radove iz oblasti sociologije, socijalne psihologije i socijalne antropologije.

Časopis se objavljuje od 1959. godine. Izdavači su Sociološko udruženje Srbije i Crne Gore i Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu. U časopisu se objavljuju radovi koji nisu prethodno publikovani, nakon nezavisnih naučnih recenzija.

Detalji o časopisu

ISSN : 0038-0318

Izdavač : Sociološko naučno društvo Srbije - Institut za sociološka istraživanja

Periodičnost : tromesečno

Početna godina : 1959

Urednik : Dalibor Petrović

Kategorija časopisa : Čika Ljubina 18-20, 11000 Beograd, Srbija

BIČ impakt faktor 5 : M24

CrossRef/DOI : 0,580

UDK : doiSerbia

Poslednji broj

Članci

Longitudinalno kvalitativno istraživanje u praksi: Prednosti, dileme i rešenja

Smiljka Tomanović, pp: 8-23


Biografski metod i njegova primena na polju migracionih studija

Dunja Poleti Ćosić, pp: 24-41


Kvalitativna primenjena istraživanja u okviru socijalnih intervencija i programa javne politike sa posebnim osvrtom na fokus grupe

Suzana Ignjatović, pp: 42-62


Refleksivni osvrt na upotrebu metode dubinskog intervjua u istraživanju porodičnih praksi na primeru istraživanja socioekonomskih strategija delanja porodica u Srbiji

Nemanja Krstić, pp: 63-82


Informativno i performativno u polustrukturisanom intervjuu: primer studije teritorijalnog kapitala u Srbiji

Ivana Spasić, pp: 83-104


Izvođenje kvalitativne analize sadržaja

Željka Manić, pp: 105-123


Doprinos kognitivnog intervjua proceni validnosti indikatora i kvaliteta podataka u kvantitativnim istraživanjima na primeru stavova prema populaciji homoseksualaca i lezbejki

Božidar Filipović, pp: 124-142


Prikazi

Prikaz knjige: Julia Brannen, Social Research Matters: A Life in Family Sociology, Bristol: Bristol University Press, 2019. pp. 232.

Smiljka Tomanović, pp: 143-147


Razno

Kvalitativni metodi u primeni

Smiljka Tomanović Ivana Spasić, pp: 6-7